Spo-Konstrukcje » Jakie wymiary dla wiaty bez zezwolenia?

Wiaty stalowe, ze względu na swoją funkcjonalność, są jednymi z najchętniej stawianych obiektów na działkach. Wykorzystywane są jako miejsce składowania przedmiotów wymagających ochrony przed deszczem czy jako garaż. W każdym wypadku trzeba jednak wiedzieć, jakie są wymiary dla wiaty bez zezwolenia, zgodne z aktualnymi przepisami prawa budowlanego.

Część obiektów stawianych na własnych posesjach wymaga bowiem uzyskania pozwolenia z urzędu. Jak wygląda w takim razie sytuacja w przypadku wiaty rolniczej? Zgodnie z obecnymi przepisami, na działce można postawić obiekt o powierzchni nieprzekraczającej 50 m², pod warunkiem że na posesji znajduje się już obiekt mieszkalny albo teren funkcjonuje jako działka z przeznaczeniem budowlanym. Nie można stawiać wiat metalowych na działkach rolnych.

Przepisy związane ze stawianiem wiat rolniczych

Wiaty rolnicze wykorzystywane są w niejednym gospodarstwie wiejskim. Świetnie sprawdzają się nie tylko do przechowywania sprzętu, ale równie często służą jako zadaszenie dla pojazdu. Zawsze jednak przed złożeniem zamówienia na wiatę stalową należy sprawdzić aktualne przepisy prawa budowanego, w których będą jasno określone warunki, na jakich można stawiać wiaty bez zezwolenia. Jeśli któryś z warunków nie zostanie spełniony przez inwestora, podczas ewentualnej kontroli urzędniczej może zostać wydany nakaz rozbiórki konstrukcji wiaty stalowej.

Obecnie możliwe jest postawienie wiaty rolniczej, jeśli jej całościowa powierzchnia nie przekroczy 50m². Ważne jest również, aby teren, na którym będzie stać, miał prawnie nadane przeznaczenie pod budowę lub by był postawiony na nim budynek mieszkalny.

Jakie wiaty stalowe można zbudować bez pozwolenia na budowę?

Prawo budowlane daje inwestorom w kwestii konstrukcji wiat stalowych kilka możliwych rozwiązań.

W omówionym wcześniej przypadku chęci postawienia wiaty rolniczej nie trzeba zgłaszać, a sam obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli jednak działka nie ma statusu prawnego pozwalającego na zabudowę mieszkalną, możliwe jest postawienie na niej wiaty rolniczej. Powierzchnia tego obiektu nie może jednak przekroczyć maksymalnie 35 m², a chęć jej postawienia należy zgłosić w starostwie powiatowym wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Jeśli do dwóch tygodni od ich złożenia nie otrzyma się informacji zwrotnej, przyjmuje się brak przeciwwskazań co do swoich zamiarów.

Może cię zainteresować  Konstrukcje wiat stalowych garażowych

Chcąc postawić na działce wiatę rolniczą, należy stosować się nie tylko do odgórnych zaleceń, ale przede wszystkim do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To w nim zawarte są wszystkie najważniejsze dane związane z możliwą maksymalną ilością takich wiat stalowych czy ich konkretnymi parametrami.

Ogólne zalecenia w przypadku stawiania wiat rolniczych

Zgodnie z odgórnymi przepisami, wiaty o przeznaczeniu czysto użytkowym, jak wiaty rolnicze, muszą być stawiane w odległości minimum 3 metrów od granicy działki. Granica obiektu nie może być też posadowiona bliżej niż 7 metrów od okien najbliższego budynku zlokalizowanego na sąsiadującej działce. Jeśli w wiacie rolniczej, poza maszynami i urządzeniami, mają być składowane materiały opałowe, to odległość od granicy działki powinna wynieść minimum 4 metry.

Dla bezpieczeństwa i w celu uniknięcia kar finansowych za samowolę budowlaną, warto zawsze przed zamówieniem wybranej wiaty rolniczej sprawdzić, czy nie wymaga pozwolenia na budowlę albo zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.