Spo-Konstrukcje » Czy wiata stalowa może mieć fundament?

Wiaty stalowe są dzisiaj jednymi z najchętniej wybieranych dodatkowych, funkcjonalnych elementów infrastruktury, z przeznaczeniem np. pod garaż. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, mniejszych rozmiarów wiaty, których powierzchnia nie przekracza 50 m² i które są postawione na działce z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym, mogą mieć zabudowane maksymalnie trzy ściany i nie mogą posiadać fundamentów. Czy w takim razie większa wiata stalowa może mieć fundament?

W przypadku większych wiat stalowych, np. wiat rolniczych, wyposażenie ich w fundamenty jest bardzo istotne dla funkcjonalności i trwałości całej konstrukcji. W tym wypadku lepiej zaufać profesjonalistom i zadbać o przygotowanie stosownego projektu, zgodnie z którym konstrukcja zostanie postawiona.

Prawo budowlane a budowa wiaty metalowej

Obecne prawo budowlane dokładnie określa, jaki typ wiat metalowych nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia w stosownym urzędzie. Zgodnie z aktualnymi zapisami, wszystkie lekkie konstrukcje stalowe, czyli wiaty stalowe o powierzchni nieprzekraczającej 50 m², które nie są zabudowane ze wszystkich stron, a jedynie maksymalnie z trzech, nie mogą posiadać fundamentów.

Inaczej jest w przypadku specjalnych, stalowych wiat na maszyny rolnicze. Ich powierzchnia zazwyczaj jest znacznie większa, a ich przeznaczenie wymusza postawienie fundamentu wzmacniającego całą konstrukcję wiaty. Dla takich wiat stalowych konieczne jest przygotowanie w pierwszej kolejności projektu zgodnego z obowiązującym prawem budowlanym oraz uzyskanie zgody na jej postawienie. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest zlecenie wykonania całego projektu i jego zrealizowanie firmie zajmującej się kompleksowo takimi usługami.

Dlaczego warto wybrać kompleksowe przygotowanie rolniczej wiaty stalowej?

Przygotowanie do postawienia wiaty stalowej z przeznaczeniem pod maszyny i urządzenia rolnicze wymaga nie tylko przygotowania i odpowiedniego zagospodarowania terenu, ale przede wszystkim zajęcia się stroną czysto formalną i urzędową. Pierwszym krokiem jest więc stworzenie profesjonalnego projektu, który będzie uwzględniał wszystkie aktualne zapisy prawa budowlanego.

Może cię zainteresować  Projektowanie i realizacja konstrukcji hal stalowych

Powierzenie tego zadania firmie zajmującej się kompleksowo konstrukcjami wiat jest z jednej strony oszczędnością czasu, z drugiej – gwarancją, że całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowanie terminowo oraz z dbałością o wszelkie detale. Wybierając ofertę takiej firmy jak Spo-Konstrukcje, zamawiający ma pewność zrealizowania inwestycji od początku do końca zgodnie ze sztuką budowlaną i fachową wiedzą dotyczącą technologii i używanych materiałów.

Dlaczego fundamenty są ważne dla konstrukcji wiat rolniczych?

Głównym zadaniem fundamentu w stalowych wiatach rolniczych na maszyny i urządzenia jest podniesienie ich wytrzymałości i dodatkowa stabilizacja. We wszelkiego rodzaju konstrukcjach fundamenty są podstawą nośną, pozwalającą na równomierne rozłożenie obciążenia całego obiektu posadowionego na gruncie. Dzięki temu wiata stalowa nie zapadnie się z biegiem czasu. Fundamenty przeciwdziałają również efektowi przemieszczania się gleby, dzięki czemu zarówno sama wiata metalowa, jak i podłoże pozostają równe i nienaruszone nawet z biegiem lat.

Profesjonalnie zaprojektowane fundamenty powinny znaleźć się poniżej tzw. linii przemarzania. Jeśli jest to niemożliwe, powinny zostać zabezpieczone dobrej jakości materiałami izolacyjnymi. Przy projektowaniu zawsze należy uwzględnić również występowanie wód gruntowych oraz ich poziom.